Tidigare utförda arbete
Utför både stora och små arbete, för både privatpersoner och företag

Iordningställande vid nybyggnation med uppfart, mur, kantstenar och gräsmatta

Ny uteplats

Färdigt utespa

Dränering och grovåterställning

L-stöd, breddning av garageinfart och ny matjord

Tagit bort buskar och träd. Byggt en mur, höjt upp gräsmattan enligt kundens önskemål.

Gjort om gamla planteringar, valet blev små kullerstenar. Snyggt och enkelt.

Planen och grusgångarna började växa igen, tagit bort det gamla och fyllt på med nytt grus. Snyggt och enkelt.

Enskilt avlopp

Trädklippning, buskröjning och bortforsling